Anerkennung und Vollstreckung – Rechtsanwalt in Turkei

Nachdem das Scheidungsurteil außerhalb der Türkei rechtkräftig geworden ist, muss   dieses Urteil auch in der Türkei anerkannt und vollstreckt werden. Ohne eine Klage für die Anerkennung und Vollstreckung dieses Urteils zu erheben, kann die Ehescheidung in der Türkei nicht anerkannt werden. Wenn die Ehegatten mit der türkischen Staatsangehörigkeit  von den Ehegatten mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit.. devamı →

Tanıma Tenfiz Davası İşlemleri Yurtdışı – Türkiye Boşanma

Tanıma Tenfiz Davası Türkiye de açılıp kabul edilmeden yabancı bir ülkede verilen boşanma kararı geçerli olmaz.  Her ne kadar Yabancı ülkede boşanma davası sonuçlansa da Türkiye de boşanma işlemi nüfusa işlenmez ve medeni hal durumu kayıtlarda evli olarak  devam eder. Vatandaşlarımız bunun genellikle farkında olmayıp; ancak yeni bir evlilik aşamasında Türkiye’de evli olduklarını görünce fark edebilmektedir. Boşanma ile ilgili.. devamı →

HİZMET TESPİT DAVALARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

Sigorta bildirimi yapılmadan çalışan işçilerin, sigortasız geçen bu sürelerini sigortalı hale getirebilmek için açtıkları davalara hizmet tespit davası denir. Aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 (beş) yıl içerisinde İş Mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları.. devamı →

İŞE GİRERKEN ALINAN SENET VE BU SENEDE KARŞI TANIKLA İSPAT

ş hukuku, hizmet akdinden doğan iş görme yükümlülüğü içinde ve çoğu zaman emeğinden başka geçim olanağı bulunmayan işçiyi korumayı ön planda tutan bir hukuk dalı olarak görülür. Bu nedenle iş hukukunda “işçi lehine yorum ilkesi” geçerlidir. Güçlü işveren karşısında ekonomik yönden bağımlı ve geçim koşulları açısından daha zayıf durumda bulunan işçinin korunması her şeyden önce, sosyal devletin.. devamı →

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN FİİLEN 45 SAATİN ALTINDA UYGULANMASI VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA

İş Kanununun 63. maddesinde haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu, aksine karar verilmemiş ise bu sürenin işyerinde çalışılan günlere eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Ancak tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Yasal sınır haftalık 45 saat olmasına rağmen, işin niteliği.. devamı →

BAYRAM TATİLİNDE ÇALIŞMANIN İSPATI

İş Kanunumuzda işçilerin çalıştırılamayacağı günler, çalıştırıldığı takdirde işçinin onayının alınması gerektiği ve bu günlerde yapılan çalışmaların normal ücretlendirmeden farklı olacağı yasa ile korunmaktadır. Ulusal bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde işçilere, işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret ödenir ve/veya tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti.. devamı →

İŞVERENE KARŞI DAVASI OLAN TANIKLARIN BEYANLARINA İTİBAR EDİLİR Mİ ?

Tanık, bir davada, uyuşmazlığın halli bakımından önem taşıyan ve taraflar arasında çekişmeli bulunan, geçmişte vukua gelmiş bir vakıa veya durum hakkında görme / işitme duyuları vasıtasıyla sahip olduğu bilgiyi mahkemeye aktaran kişidir. Bu kişinin söz konusu aktarımı tanık beyanı olarak adlandırılır. HMK 240/1, 244/1.c, 259/1 vb. hükümlere baktığımızda, tanığın ancak bir vakıayı aydınlatmak için dinlenebileceğinin.. devamı →

İSTİFA DİLEKÇESİ VEREN İŞÇİ İLE YAPILAN İKALE SÖZLEŞMESİ GEÇERLİ DEĞİLDİR

İş akdinin feshi talebinin işçiden geliyor olması halinde işveren tarafından herhangi bir ek ödeme yapmaksızın ikale sözleşmesi yapılabileceği Yargıtay’ın kökleşmiş içtihatları ile kabul edilmiştir. Yargıtay’ın bu kararlarına uygun davranmak isteyen işverenler ise hatalı bir şekilde işçilerden feshe davet talebi yerine istifa dilekçesi alarak kendilerinin çifte şekilde güvende olduğunu düşünmüşlerdir. Fakat normal şartlar altında istifa eden.. devamı →

İŞVERENİN AYNI İŞİ YAPAN İŞÇİLERİNE FARKLI ÜCRETLER VERMESİ YASAL MIDIR ?

İş Kanunu ve Anayasa ilkeleri gereği ortaya çıkmış eşitlik ilkesi, hem anayasada hem de İş Kanunu’nda düzenlenmiş olup işverenin işçileri arasında ayrım yapmamasına dayanır. İş Kanunu’nun 5. Maddesinde ayrıntılı olarak açıklanan bu konu, eşit durumdaki kişilere eşit muamele yapılmasını amaçlamaktadır. Anayasa’nın “Kanun önünde eşitlik” başlığından ve Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesinden dayanağını alan bu ilke gereği, iş.. devamı →

İŞÇİNİN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE İŞYERİNDE UYUMASI FESİH SEBEBİ MİDİR ?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi işverene, işçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan sebeplerle iş sözleşmesini feshetme yetkisi vermiştir. İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesihte takip edilen amaç, işçinin daha önce işlediği iş sözleşmesine aykırı davranışları cezalandırmak veya yaptırıma bağlamak değil; onun sözleşmesel yükümlülükleri ihlale devam etmesi, tekrarlaması rizikosundan kaçınmaktır. İşçinin davranışları sebebiyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin iş.. devamı →

aksarayda en iyi ceza avukatı aksaray iş mahkemesi avukatı aksaray işçi avukatı aksaray hukuk büroları aksaray boşanma avukatı aksaray avukatları avukat aksaray aksarayda en iyi avukat ilyas güle